LOADING

Type to search

Gotowość na cud

Andrzej Górny 23 grudnia 2020
Share

Ewangelia z dn.23.12.2020.

Łk 1, 57–66.

«RADOSNE  OCZEKIWANIE»

Pewnie prawie wszyscy żyją już nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia jest kamieniem milowym na drodze chrześcijan(zwłaszcza pierwszych)…

Etymologia “przydomku” Jana, zwanego «Chrzcicielem» wywodzi się oczywiście od chrześcijan, a ich z kolei od samego Chrystusa. Jako „poprzednik”(może nie fizyczny, bo żył niemal “równolegle” z Jezusem) miał za zadanie «przygotować drogę Panu i prostować dla Niego ścieżki»[Mk 1, 3], a później nawet Go «ochrzcić» Duchem Świętym(żeby się wypełniło Pismo, czyli wola Boża).

Był upragnionym synem Zachariasza. Oczekiwanym–ale niespodziewanym…Kiedy Anioł oświadczył mu, że będzie miał potomka–początkowo nie uwierzył–za co stracił mowę na jakiś czas. Jednak później zrozumiał, że Bóg wysłuchał jego próśb i już pokornie oczekiwał wraz z Elżbietą, która poczęła dziecko—na jego narodzenie…

Bliscy Zachariasza(sąsiedzi) mieli zwyczaj przyłączać się do ważnych uroczystości i uczestniczyć w życiu rodzinnym[Łk 15, 6]. Niezwykłe narodziny zapowiedzianego syna były właśnie taką okolicznością…Tradycja żydowska podaje, że goście zbierali się z tej okazji co wieczór: od narodzin chłopca do jego rytualnego obrzezania. W ten sposób spełniła się obietnica Gabriela i wszyscy «cieszyli się nią razem»[Łk 1, 14].

Radość jest odpowiedzią na Boże działanie w sytuacji–gdy z ludzkiego punktu widzenia–jest ona nie do rozwiązania…Bóg nie opuszcza człowieka—nawet, jeśli wydaje mu się, że nic już nie można zrobić, a modlitwy(nawet długotrwałe) „nie przynoszą rezultatu”. Jego Miłosierdzie jest nieskończone i objawia się często w zaskakujący sposób…

Zebrani i wszyscy w okolicy nie mogli uwierzyć w to, co się stało i z przestrachem oczekiwali przyszłości Jana. Ale zamysł Boży okazał się nieomylny i największy prorok miał błogosławieństwo Wszechmogącego…

Czas Bożego Narodzenia to czas radości i spełnienia oczekiwań adwentowych. Czy jednak jesteśmy gotowi na konsekwencje przyjścia Pana i Jego panowanie nad naszym życiem i całym światem!?

Leave a Reply