LOADING

Type to search

BÓG Z NAMI!

Andrzej Górny 9 listopada 2019
Share

“Błogosławieni…”

Mt 5, 1-12a(Ewangelia z dn.1.11.2019). “Osiem błogosławieństw”. Pan Jezus wzywa nas do świętości.W swoim nauczaniu deklaruje On,że ci–którzy żyją w zgodzie z wolą Jego Ojca–dostąpią wiecznego szczęścia.Sam jest tego doskonałym przykładem.Podczas swojego pobytu na ziemi–przeszedł On wszystkie szczeble świętości–w drodze do Swego Ojca w niebie.W niejako” dodatkowym”dziewiątym błogosławieństwie–mówi On,że gdy cierpimy w Jego imieniu–zdobywamy Królestwo Niebieskie.Dosłownie przedstawia to słowami,że:”Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu”.Oczywiście Jezus jest”powodem”pozytywnym,gdyż nasi prześladowcy przede wszystkim Mu ubliżają,a my ponosimy tego konsekwencje–tak,że nie ma tu miejsca żadna Jego wina.A ponieważ Mesjasz odkupił nas od wszelkiego złego–możemy już teraz cieszyć się i radować z przynależności do Niego.Powie ktoś–“trudno być świętym”i to jest prawda.Nigdy nie będziemy tacy–jak nasz Mistrz.Jednak Chrystus nie wymaga od nas niesienia tak ciężkiego krzyża–jaki Mu przypadł w udziale.Nasze”małe”krzyże też są dla Niego ważne–każdy z tych ośmiu,a właściwie dziewięciu jest błogosławionych i wyciosanych na naszą miarę.Jest takie powiedzenie,że”Pan Bóg nie daje nam cięższego krzyża–niż możemy unieść”.Coś w tym jest–lecz nasz Stwórca kocha nas tak mocno,iż nie chce żebyśmy cierpieli–a wszelkie zło i jego następstwa są konsekwencją grzechu pierworodnego i działalności szatana(por.Rdz 3,15-19).Tak nas umiłował,że Syna Swojego Jednorodzonego dał–abyśmy mieli życie wieczne(J 3,16). Niemniej Chrystus–Boży Pomazaniec–to nie tylko Jezus. Biblia w wielu miejscach naucza, że Chrystus to Głowa i Ciało. Głową jest jednoosobowo nasz Pan Jezus, natomiast Ciałem Chrystusa są poświęceni przez Boga wybrańcy wieku Ewangelii (Rzym. 12:4,5; 1 Kor. 12:12,13,27; Ef. 4:11-16; Kol. 1:26,27). To do nich właśnie, do “powołanych, by należeć do Jezusa Chrystusa [jako członkowie Jego Ciała] …, aby być świętymi” pisze Paweł w Rzym. 1, 6-7. Ci, którzy okażą się zwycięzcami tego powołania, będą współkrólami i współkapłanami z Jezusem Chrystusem, i będą rzeczywiście z nim uczestniczyć w dziele niszczenia królestwa szatana i zakładania Królestwa Boga. I oni także będą mieć udział w ostatecznym zniszczeniu Bożego przeciwnika (1 Kor. 9:24; 1 Pt. 2:9; Obj. 5:9,10, 20:4-6).
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dodaj komentarz