Bądźmy jak dzieci

Ewangelia z dn.28.09.2020. Łk 9, 46–50. LEKCJA POKORY Problem naszego miejsca przy Jezusie wcale nie jest nowy…Już w czasach działalności Chrystusa spierano się co do ważności swojej osoby wobec Boga, a właściwie robiono to już w Starym Testamencie. Uczniowie przejęci swoją rolą zastanawiają się, który z nich jest bliżej swojego Mistrza. Taka pokusa dotyka wyznawców … Czytaj dalej Bądźmy jak dzieci