LOADING

Type to search

“KTO NIE SIEJE PRAWDY–ZBIERA KŁAMSTWO”

Andrzej Górny 23 października 2019
Share

Ułuda szczęścia na tym świecie

“Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Łk 12,20

Komu przypadnie to bogactwo, ten majątek, pozostawiony dom, pieniądze, papiery wartościowe… To pytanie z dzisiejszej Ewangelii wraca bardzo często w realiach współczesnych. Z pewnością wielu mogłoby powiedzieć o majątkach, które przepadły, bo nie było spadkobierców, a nie dokonano wcześniejszych zapisów testamentowych. Ewangeliczne pytanie: Komu więc przypadnie to, coś przygotował? – ma i dzisiaj swoich adresatów. Warto jednak odejść od tych emocji, że komuś majątek przepadł i przejść do ostatniego, najważniejszego zdania z dzisiejszej Ewangelii: Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie–a nie jest bogaty przed Bogiem. Kto jest bogaty przed Bogiem nie ma takich problemów. A na czym to bogactwo przed Bogiem polega? Bogactwo duszy jest najcenniejszą wartością w tym świecie.Czy to oznacza,że mamy sobie wszystkiego odmawiać i tylko się”umartwiać”?Niekoniecznie–najważniejsze jest to,żeby służyć Bogu,a nie mamonie(Łk 16,1-13) i wszelkie dobra na tym świecie traktować jako środek i narzędzie do kształtowania swojego wnętrza i wspomagania bliźnich.Ciało człowieka–jak to jest wymienione w”Siedmiu grzechach głównych”jest przyczyną każdej nieprawości skierowanej nie tylko przeciw ludziom,ale przede wszystkim przeciwko Bogu i Jego Miłosierdziu(Rz 6,12-13).Dlatego nie troszczmy się zbytnio o jutro–lecz pamiętajmy,że wieczność dopiero przed nami,a to życie jest próbą generalną przed prawdziwym żywotem i tylko od nas zależy–gdzie będziemy go wiedli(Mt 6, 24-34).Kształtujmy nasze dusze na obraz i podobieństwo Boga,albowiem ciało i rozum już po Nim odziedziczyliśmy.Prośmy Ducha Świętego o światło rozeznania–abyśmy nie popełniali już”grzechu pierworodnego”i rozpoznali Miłość Boga Ojca w Osobie Jezusa Chrystusa,który cierpiał i nadal cierpi za nasze grzechy–choć przecież odkupił nas na Krzyżu i zwyciężył śmierć poprzez Swoje Zmartwychwstanie.Otwórzmy nasze serca i zaczerpnijmy z Jego Serca,pełnego skarbów i przebaczenia dla wszystkich grzeszników.Wspierani przez Matkę Najświętszą–zanośmy nasze prośby do Zbawiciela,aby zawsze był obecny w naszym życiu–gdyż Jego Miłosierdzie jest nieskończone i niewyobrażalnie przewyższa wszystkie skarby tego świata.”Nie mądrość świata tego,lecz Pana ukrzyżowanego–głosimy,aż przyjdzie znów”–jak doskonale obrazując proroka(Psalm 126)śpiewa zespół”NieMaGoTu”

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply