LOADING

Type to search

8 KWIETNIA 2019 – OGŁOSZENIE STRAJKU NAUCZYCIELI!

zafor hasan 7 maja 2019
Share

Znalezione obrazy dla zapytania strajk nauczycieli

8 KWIETNIA 2019 – OGŁOSZENIE STRAJKU NAUCZYCIELI

Niedługo po zakończeniu się pierwszego tygodnia kwietnia 2019 roku wiele polskich szkół przerwało zajęcia edukacyjne. Stało się tak dlatego, że nauczyciele ogłosili strajk z powodu niskich zarobków, oczekując podwyżki z strony rządu w wysokości 1000 zł. Rząd natomiast twierdzi, iż nie stać go na tak wysokie podniesienie płac nauczycieli. Polscy pedagodzy twierdzą, że zarabiają
zdecydowanie za mało pieniędzy za swoją pracę, która ma bardzo duże znaczenie dla wielu Polaków, ponieważ to właśnie dzięki nauczycielom młode osoby zdobywają wykształcenie oraz wkraczają na rynek pracy. Ponadto czasem zdarza się tak, iż to właśnie pedagodzy zastępują dzieciom rodziców, podczas gdy Ci pracują i nie mają możliwości zostawienia swych pociech z
kimś z rodziny. Chodzi tutaj o różnorakie zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, czy opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej lub środowiskowej.

Obecnie strajkuje około 75 procent szkół oraz przedszkoli. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział, że strajk potrwa do odwołania, dopóki rząd nie spełni
postulatów nauczycieli. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia awansu zawodowego. Zarobki nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa minimalne stawki
wynagrodzenia.

Są cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
• nauczyciel stażysta
• nauczyciel kontraktowy
• nauczyciel mianowany
• nauczyciel dyplomowany.

Rząd chce rozłożyć podwyżki dla nauczycieli na raty, ma to wyglądać w następujący
sposób: 30 proc. wzrostu płac, który zostanie wprowadzony od 1 stycznia 15 procent i kolejne 15 proc. od 1 września br. Ponadto zaproponowano nauczycielom podwyżki do 9,6 procent, które miałyby wejść w życie od września. Do tego doszła wypłacona już 5 proc. podwyżka od stycznia
br. Beata Szydło stwierdziła też, że rząd chce przyznać 100 złotych dla młodych nauczycieli “na start”, a także ustalić minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.

Różne są opinie na temat strajku pedagogów, zdania są podzielone. Jedni uważają, że nauczyciele mają rację, a drudzy są zupełnie przeciwni strajkowi. Wielu ludzi sądzi, że ciało pedagogiczne przesadza oraz ma za bardzo wygórowane wymagania w stosunku do płac za pracę jaką wykonują. Ludzie uważają, iż pedagodzy mają więcej płatnego urlopu niż inni pracownicy,
przysługują im liczne dodatki oraz premie, ponadto mają możliwości urlopu zdrowotnego jak i wcześniejszego przejścia na emeryturę z powodu pracy w ciężkich warunkach. Niektórzy ludzie uważają też, że nauczyciele zarabiają wystarczająco dużo za 18 godzin pracy tygodniowo.
Są także osoby, które mają przeciwne zdania, a dokładnie sądzą oni, iż praca nauczyciela wymaga wiele poświęcenia także po pracy, ponieważ pedagodzy muszą przygotować się do zajęć jak i sprawdzać testy w domu. Ponadto sporo czasu spędzają na pracy pozalekcyjnej, czyli
prowadząc koła zainteresowań oraz konsultacje dla rodziców jak i zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce.

Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy strajk się zakończy, w placówkach panuje chaos,
ponieważ brakuje nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych oraz maturalnych. W związku z tym oświata musi powoływać do komisji członków z zewnątrz, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne.

Leave a Reply